Home เครือข่ายความร่วมมือ
ThaiLIS Community PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 16:50 น.

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับ ThaiLIS ? เช่นสมาชิก ThaiLIS  มีจำนวนกี่หน่วยงาน หากต้องการร่วมเป็นสมาชิก ThaiLIS  ต้องทำอย่างไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่า   

    สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ชื่อThaiLIS  นี้ ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นห้องสมุด หรือ สำนักวิทยบริการ  โดยแบ่งได้ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิม
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  3. มหาวิทยาลัยราชมงคล
  4. มหาวิทยาลัยสงฆ์
  5. มหาวิทยาลัยเอกชน
  6. หน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  7. สถาบันพระบรมชนก
  8. วิทยาลัยชุมชน 

          และขณะนี้กำลังประสานงานกับหอสมุดแห่งชาติ และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การบริการ และส่งเสริมความรู้ให้แก่ บุคลากรของชาติ หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อ ได้ที่ สำนักบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2009 เวลา 06:35 น.